Temple Expiatori de la Sagrada Família, Barcelona
Model 3D de 36.058.518 de punts, obtingut del vol de la càmera obliqüa
del 19 de desembre de 2014, ICGC
Fet amb potree.org