Relleu i ombra
Anàlisi visual d'orientacions i pendents del territori
Exemples
Crea el teu mapa de llums

Selecciona un color i pinta dins el cercle

Gruix del pinzell:

Transparència del pinzell:
Capes