Generador escenes 3D

1. Seleccioneu l'àrea a la finestra esquerra o via minimapa
2. Genereu l'escena amb el botó verd
3. Manipuleu el model 3D de la finestra dreta amb els botons del ratolí
Veure nova versió Catalunya 3D
Exemple adaptat a partir de la feina feta per Labs Kartverket