Relleu i ombra
Anàlisi visual d'orientacions i pendents
Crea el teu mapa de llums
Selecciona un color i pinta dins el cercle
Gruix del pinzell:

Transparència del pinzell:

Capes
Exemples